Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

niepierdol
CHCESZ RATUNKU, NIE ŚMIERCI. SAMOBÓJSTWO MOŻE POCZEKAĆ.
8310 584e

March 18 2017

0496 d886
Reposted frommakswilczur makswilczur viaselfharm selfharm
niepierdol
6131 b338
Reposted fromliczbapi liczbapi
niepierdol
6383 a011
Reposted fromliczbapi liczbapi viaselfharm selfharm
niepierdol
Co robisz,gdy w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę ,żę coś się zmieniło i potrafiłbyś zostawić kogoś kogo kochasz? - Słabo śpię                               - Nie Śpię Wcale.
Reposted fromUnmightyMe UnmightyMe viaselfharm selfharm
niepierdol
5287 29b1
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
niepierdol
9597 8ab4
niepierdol
Jak podjąć przerwane wątki dawnego życia? Jak dalej istnieć, kiedy w głębi serca, zaczynasz rozumieć, że powrót jest niemożliwy? Są sprawy, których czas nie poskleja. Niektóre rany są zbyt głębokie i nie chcą się zabliźnić.
— J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni: Powrót Króla (Frodo po ocaleniu Shire)
Reposted fromniewiastadzielna niewiastadzielna
5300 64f7 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge
0241 2545
Reposted fromshitsuri shitsuri
3086 16a7 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viaschwarzerwolf schwarzerwolf
2399 a370
Reposted fromamatore amatore viaschwarzerwolf schwarzerwolf
niepierdol
5272 0473
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viasmutnazupa smutnazupa

March 14 2017

8149 fa2f
niepierdol
1079 5f23
9572 9de6 500
Reposted fromSzaryOptymista SzaryOptymista
niepierdol
Głupotą jest znikać z życia kogoś, kto ustawił nas na pierwszym miejscu. Kto oddał nam swoje serce, duszę i emocje. Uciec bez słów okrywając dnie i noce tej osoby ciszą, pustką i zastanowieniem. Nie róbcie tego. Nie odchodźcie od dobrych ludzi, myśląc, że na nich nie zasługujemy. Możecie im zniszczyć życie.
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
niepierdol
Czy można wyrzygać swoje serce?
— halo?
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz
niepierdol

nie broń mi mała wierzyć, że cały świat nie jest Ciebie wart
— rogucki
Reposted frommentalstate mentalstate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl