Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017

niepierdol
1961 7673
Reposted fromkarahippie karahippie
2254 03b7 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaalmostlover almostlover
niepierdol
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.

May 31 2017

4580 f8f4 500
Reposted fromxalchemic xalchemic
niepierdol
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
niepierdol
5661 9981 500

May 21 2017

niepierdol
I CHOĆ NIE UMIESZ STRZELAĆ, TO STRZELISZ MU W SKROŃ
— Pezet

May 16 2017

niepierdol
3026 4e73
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

May 07 2017

niepierdol
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa
niepierdol
„- Masz już jakiś plan? - Przedawkować, podciąć sobie żyły, a potem się powiesić. - Wszystko na raz? - Żeby przypadkiem nie zostało to zinterpretowane jako wołanie o pomoc.”
-Sarah Kane
Reposted fromLottie Lottie
niepierdol
Opłakuję coś, czego nigdy nie miałam.
Co za absurd. Rozpacz z powodu przeklętych nadziei, przeklętych marzeń i oczekiwań.
— 50 Shades of Grey
niepierdol
Dano ci czas i nie zmarnuj go, żyjąc cudzym życiem.
— S. Jobs
Reposted fromLottie Lottie
niepierdol
Zrobiła więc najtrudniejszą rzecz w swoim życiu: odwróciła się, wyszła i zamknęła za sobą drzwi.
— F. Flagg
Reposted fromLottie Lottie
niepierdol
5243 49a0
Reposted fromShini Shini viasmutnazupa smutnazupa
niepierdol
Spójrz na mnie, jak ja na Ciebie patrzę, i pocałuj mnie, a potem zacznij już do mnie wracać!
— Osiecka
Reposted fromLottie Lottie
niepierdol
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromLottie Lottie

May 01 2017

niepierdol
6233 06dc
niepierdol
Prawdziwa miłość nigdy nie staje się przeszłością.
— V.C. Andrews
niepierdol
0806 9352
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaMissMurder MissMurder
niepierdol
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaMissMurder MissMurder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl